Betingelser for handel – engros

Vi er en meget lille håndværksvirksomhed og ikke en fabrik med stor lagerkapacitet, derfor er vores bestillings-, salgs- og leveringsbetingelser følgende:

 1. Anvendelse og gyldighed
  • Enhver leverance af produkter fra Slagter Munch ApS sker i henhold til nedenstående bestillings-, salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
  • Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingen anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Slagter Munch ApS skriftligt har accepteret disse.

 

 1. Købsaftale
  • Bestilling skal ske på vores bestillingshjemmeside www.munch-skagen.dk senest fredag kl. 12.00 til levering ugen efter.
  • Ved højtider og lignende, hvor ordrerne kan afvige meget i forhold til normalt, bedes bestillingen være os i hænde i ekstra god tid (mindst 21 dage) – selvfølgelig til levering senere.
  • Mindstesalg er fem enheder. Dette gælder dog ikke tykke spegepølser, tykke pålægspølser, rullepølser og Skagen Skinke.
  • Pålæg som ønskes delt (f.eks. Skagen Skinke, rullepølse, bacon) tillægges kr. 10,- pr. kg.

 

 1. Priser
  • Med varerne sendes en følgebon. Priser på denne følgebon er vejledende udsalgspriser incl. moms.
  • Den endelige pris vil fremgå af faktura, der sendes pr. mail. Her vil prisen på fragt være tillagt.
  • Prismærkning på varerne er enten vores udsalgspris eller uden pris.
  • Jeres pris er vores udsalgspris minus XX %. Priser og sortiment på vores varer kan ses på vores hjemmeside munch-skagen.dk
  • Slagter Munch ApS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser uden varsling for ikke-leverede varer i tilfælde af råvareprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

 

 1. Levering
  • Ordrer modtaget inden fredag kl. 12.00 afsendes ugen efter. Vi tager forbehold for udsolgte varer.
  • Levering sker med køletransport med firmaet Danish Crown. Slagter Munch ApS forbeholder sig ret til frit at skifte fragtleverandør.
  • Varerne afhentes i Skagen onsdag og leveres torsdag. Ved højtider, helligdage og lignende vil der ske ændringer i form af anden leveringsdag.
  • Forsinkelse i forbindelse med levering giver ikke køber ret til at annullere handlen.
  • Jylland og Fyn: Kr. 250,- incl. moms og olietillæg.
  • OBS: Vi sender ikke pakker i uge 52 og 1.

 Sjælland: Kr. 300,- incl. moms og olietillæg.

 Prisen er pr. stop. Det vil sige samme pris for f.eks. en eller ti kasser.

 

 1. Betaling
  • Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage.
  • Der vil ikke blive fremsendt varer, hvis der er forfaldne fakturaer.
  • Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Slagter Munch ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  • Har køber gentagne gange forfaldne fakturaer, forbeholder Slagter Munch ApS sig retten til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

 

 1. Ejendomsforbehold
  • Slagter Munch ApS har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

 

 1. Transportskader
  • Ved modtagelse af varer, der har synlige transportskader, skal kunden straks reklamere til transportøren.
  • Ved modtagelse af varer, der har usynlige transportskader, skal denne dokumenteres med foto inden 5 døgn. I modsat fald kan der ikke ydes erstatning for transportskader.
  • Fotoet indsendes til slagter@munch-skagen.dk med angivelse af, hvilke varer, der har lidt skade.
 1. Returnering af varer
  • Slagter Munch ApS tager ikke varer retur.

 

 1. Reklamationer
  • Krav vedrørende mangler, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Slagter Munch ApS uden ugrundet ophold.
  • Går vakuumpakningen på en vare efter modtagelsen af denne, bærer køber selv ansvaret. At vakuumpakningen går er ikke en mangel.

 

 1. Præsentation
  • Præsenteres varer fra Slagter Munch ApS ikke på en passende måde, forbeholder Slagter Munch ApS sig retten til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

 

 1. Videresalg
  • Varer fra Slagter Munch ApS må ikke sælges på messer, markeder og lignende. Varer må heller ikke videresælges til anden butik uden forud indgående godkendelse fra Slagter Munch.

 

 1. Delvis ugyldighed
  • Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse bestillings-, salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.