Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitk til Munch-skagen.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Danish Crown Foods A/S (”Foods”), der ejer Munch-skagen.dk, indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 Foods er dataansvarlig, hvilket indebærer, at Foods er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles korrekt.

1. FORMÅL

  Foods er forpligtet til at oplyse dig om, hvordan vi håndterer personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Nedenfor finder du information om, hvordan vi behandler dine persondata, såfremt du benytter dig af de nedenstående funktioner og services.

  A. Bestilling af vare online

  Når du handler i vores webshop, har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og ordredetaljer for at kunne behandle samt levere din ordre til dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

  B. Nyhedsbreve

   Såfremt du tilmelder dig Foods nyhedsbreve, registrerer vi dit navn og e-mail, så vi kan sende relevante og målrettet nyheder til dig. Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk.1, litra a), hvor du til enhver tid kan tilbagetrække dit samtykke.

   C. Henvendelser på hjemmesiden eller via en anden platform

   Såfremt du vælger at henvende dig til Foods, kan det være nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at imødekomme din henvendelse. Oplysningerne kan omfatte kontaktinformationer samt øvrige information, som du selv vælge at inkludere i din henvendelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f eller GDPR artikel 6, stk. 1, litra c).

   D. Cookies

   Vi anvender cookies på hjemmesiden dyrbar.dk for at kunne levere den bedst mulige service til dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Vi henviser til vores cookiepolitik for yderligere informationer.

   E. Deltagelse i konkurrencer

   Såfremt du vælger at deltage i en konkurrence arrangeret af Foods, vil vi behandle de personoplysninger, som du vælger at afgive i forbindelse med konkurrencen herunder kontaktoplysninger samt besvarelse. Oplysningerne behandles med henblik på at finde samt kontakte den pågældende vinder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

    

   Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

    

   2. OPBEVARING

    Vi sletter dine personoplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde et eller flere af de ovennævnte formål. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Personoplysninger, som Foods har indhentet i forbindelse med bestilling af vare online, opbevares i 5 år. Opbevaringsperioder for cookies bliver løbende opdateret i vores cookiepolitik.

     3. TREDJEPARTER

    Foods kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende tredjeparter:

    • offentlige myndigheder, i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse, eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare Foods juridiske rettigheder
    • serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, eksempelvis udbydere af software og analyseværktøjer samt tredjeparter, der assisterer med vores markedsføringsaktiviteter. Dette omfattet eksempelvis Shopify Inc og Grafikr A/S som supporter hjemmesiden
    • vores koncernforbundne selskaber, herunder Danish Crown A/S
    • vores rådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatkontorer
    • andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil eller i forbindelse med en fusion, spaltning eller et salg, som involverer samtlige eller dele af vores virksomhed eller aktiver

     

    4. TREDJELANDE

     Enkelte tredjeparter, som vi kan videregive eller overlade personoplysningerne til, kan være placeret i lande uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkelige databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil alene ske på basis af Europa-Kommissionens standardkontrakter. Såfremt du ønsker yderligere information om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@danishcrown.com.  

      

     5. FACEBOOK

      Foods er fælles dataansvarlig med Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) for den behandling af personoplysninger, der til statistiske formål finder sted på Foods Facebooksider. Vi har indflydelse på, hvilken statistik der genereres af Facebook i relation til besøgende på Foods Facebooksider, men vi modtager udelukkende disse statistiske oplysninger i aggregeret og anonymiseret form fra Facebook. Vi modtager eller opbevarer derfor ikke personoplysninger om dig i den forbindelse. De statistiske oplysninger, der genereres af Facebook, anvendes af os med det formål at opnå en bedre forståelse for, hvordan Foods Facebookside bruges. Behandlingen af dine personoplysninger iværksættes på basis af Foods legitime interesse i at forfølge dette formål (GDPR artikel 6, stk.1, litra f.) Såfremt du vil vide mere om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger, eller ønsker at udøve de i punkt 7 anførte rettigheder i relation Facebook, kan du læse Facebooks persondatapolitik ved at trykke her, hvor vi anbefaler dig at kontakt Facebook, som anført i deres persondatapolitik.

       

      6. SIKKERHED

       Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

        

       7. DINE RETTIGHEDER

        Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

         

        Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

         

        Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

         

        Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se punkt 10 for kontaktinformationer). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

         

        Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se punkt 10 for kontaktinformationer). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

         

        Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller ved e-mail dt@datatilsynet.dk

         

        8. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV.

         Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

          

         9. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

          Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller for at indfører nye og forberederet løsninger til hjemmesiden.

           

          KONTAKT

           Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

            

           Danish Crown Foods A/S

           CVR-nr.: 14003606

           Tulipvej 1
           8940 Randers SV
           Denmark

           Tel: +45 8910 5000

           E-mail: GDPR@danishcrown.com

            

           Version 2, 30.09.2020